Dark Light

Regulamin Sklepu

Regulamin obowiązuje od 31.10.2020r

 1. REGULAMIN SilesiaPV

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Właścicielem sklepu internetowego SilesiaPV.pl jest firma H&H Henryka Hunger ul. Słowiańska 15 41-503 Chorzów NIP: 627-234-48-86.
    2. Realizowanie sprzedaży odbywa się wyłącznie poprzez stronę sklepu silesiapv.pl i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zobowiązuje zamawiającego do przestrzegania zapisanych w nim zasad.
    3. Korzystanie z usług sklepu silesiapv.pl wymaga: konta e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
    4. Wszystkie podane ceny są cenami Netto i wyrażone są w złotych, istnieje możliwość ustalenia indywidualnej ceny która uwarunkowana jest wielkością zamówienia.
    5. Istnieje możliwość uzyskania indywidualnej ceny, dla stałych klientów w zależności od ilości zamawianych przez nich produktów.
    6. Założenie konta oraz złożenie przez zamawiającego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
    7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Jeżeli przyczyna niedostarczenia wiadomości leży po stronie klienta lub administratorów serwerów pocztowych.

     2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA-ZAKUPY

    8. Składanie zamówień odbywa się 24 godziny na dobę przez cały rok. Proces realizacji zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 13:00. Zamówienia składane w soboty, niedzielę oraz dni świąteczne realizowane będą następnego dnia roboczego.
    9. Zamawianie produktu odbywa się przez dodanie go do koszyka oraz podanie ilości i jego zaakceptowanie, Potwierdzenie złożenia zamówienia zostaje potwierdzone drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail
    10. Właściciel sklepu zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, weryfikacje złożonego przez Klienta zamówienia, drogą telefoniczną e-mailową.
    11. W celu założenia konta, niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz akceptacja poniższego regulaminu.
    12. Warunkiem złożenia zamówienia jest ukończenie przez zamawiającego 18 roku życia.
    13. Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia. Każdorazowo dostępność wybranego towaru potwierdzana jest drogą e-mail lub telefoniczną.
    14. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Wysłanie przez sklep do klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
    15. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia oraz jego anulowania i odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
     – formularz nie został prawidłowo wypełniony lub zawiera istotne – – błędy uniemożliwiające jego realizacje,
     – zamówienie nie zostało opłacone w wymaganym terminie lub harmonogramie, w przypadku wpłacenia przez zamawiającego zaliczki na poczet zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach do potraceni na poczet pokrycia poniesionych strat.
    16. Zamówienia realizowane są w terminie do siedmiu dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    17. Do zamówienia dołączana jest faktura VAT, z wyszczególnionymi pozycjami zamówienia oraz ich liczbą.
    18. Zamawiający upoważnia sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Do wystawienia faktury VAT, niezbędne jest podanie przez zamawiającego w formularzu nazwy firmy oraz jej numeru NIP.
    19. Zamawiający zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w formularzu.
    20. Sklep nie wysyła zakupionych towarów za pobraniem.

     3. PŁATNOŚĆ

    21. Przy dokonywaniu zakupów dostępne są następujące rodzaje płatności:
     – Przelew na wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia numery rachunków bankowych.
    22. Przelew musi zawierać numer wystawionej faktury/faktury proforma oraz dane zamawiającego
    23. W przypadku braku jednoznacznej możliwości przypisania otrzymanego przelewu do konkretnego zamówienia, przelew będzie zwracany na konto wysyłającego po 7 dniach.W tym czasie zamawiający może skontaktować się z sklepem w celu przypisania przelewu do konkretnego zamówienia.

     4. DOSTAWA I KOSZTY DOSTAWY

    24. Wszelkie dostawy realizowane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Ceny produktów uwzględniają koszty opakowania.
    25. Przy zamówieniach hurtowych możliwy jest inny sposób dostawy niż wyżej podane, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
    26. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że przyczyna opóźniona zależna jest od producenta, lub przyczyn niezależnych od sklepu.
    27. Możliwy jest osobisty odbiór złożonego zamówienia pod adresem wskazanym przez sklep po wcześniejszym ustaleniem podczas kontaktu telefonicznego.
    28. Do dostarczonego towaru dołączona jest faktura.

     5. REKLAMACJE I ZWROTY

    29. W razie niezgodności stanu zamawianego towaru ze stanem rzeczywistym, klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru. W tej sytuacji klient może zażądać wymiany towaru lub obniżki cenowej pod warunkiem, że skontaktuje się ze sklepem silesiaPV w ciągu 24 godzin e-mailowo lub telefonicznie.
    30. Zgłoszona reklamacja dotycząca zakupu jest rozpatrywana w przeciągu 72 godzin O jej wyniku klient zostaje poinformowany e-mailowo lub telefonicznie. Jeśli reklamacja zostanie uznana, sklep zwraca klientowi należność za zareklamowany towar na konto bankowe wskazane przez klienta.
    31. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
    32. Sklep Silesiapv.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
    33. Podstawą do uznania reklamacji nie mogą być: różnice w wyglądzie pomiędzy rzeczywistym otrzymanym produktem a jego wirtualnej wersji na stronie internetowej sklepu, niekompletność zamówienia powstała z powodu braków magazynowych.różnice w odcieniu kryształów paneli. Nie mające wpływu na ich działanie

     6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    34. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz, U. 133/97 poz,883 ). Składając zamówienie zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep internetowy SilesiaPV . Również zapisując się do otrzymywania informacji na drodze elektronicznej (newsletter). Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep internetowy SilesiaPV.
    35. Administratorem Danych Osobowych jest sklep silesiapv.pl oraz właściciel firma H&H Henryka Hunger Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
    36. Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
    37. Dokonując zakupu użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez sklep SilesiaPV oraz firmę H&H Henryka Hunger na udostępnianie ich firmą współpracującym. Dane osobowe będą przetwarzane oraz udostępniane jedynie w celach związanych z wymaganymi formalnościami realizacji warunków umowy oraz dostarczenia zakupionych przedmiotów.
    38. W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej silesiapv.pl po uprzednim zalogowaniu się.
    39. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta e-mail podanego w procesie rejestracji. Silesiapv.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
    40. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie Rejestrując się w serwisie silesiapv.pl Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie przez firmę H&H Henryka Hunger jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z klientem.
    41. Zmiana regulaminu – sklep internetowy silesiapv.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów
    42. Spory – sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby firmy H&H Henryka Hunger
    Regulamin obowiązuje od 25.10.2021r

SHOPPING CART

close
SilesiaPV