Dark Light

Hoymiles podłączamy podlicznik Dodaj komentarz do

Ponieważ coraz częściej spotykam się z pytaniami odnośnie podłączenia liczników energii pod mikroinwertery Hoymiles. Postanowiłem dziś opisać tą w sumie nie skomplikowaną czynność, na początku trzeba by zastanowić się po co to?
Otóż operatorzy sieci, w niektórych krajach ograniczają eksport energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznych. Ma to na celu utrzymania bezpieczeństwa i jakości sieci energetycznych. Hoymiles opracował rozwiązanie dla zarządzania eksportem, które może pomóc użytkownikom w zamontowaniu większych
systemów FW bez naruszania przepisów o eksporcie energii.
No dobra czas wziętość się do roboty. Potrzebna nam będzie bramka Hoymiles DTU-Pro lub DTU-Pro-S, ekranowana skrętka dwużyłowa RS485 o stosownej długości, no i oczywiście licznik energii.
Poniżej wykaz kompatybilnych liczników:
Teraz musimy sprawdzić jaki mamy typ sieci. W samej aplikacji mamy do wyboru cztery jej rodzaje. Nas jednak będą interesować jedynie dwa pierwsze tj. jedno lub trójfazowa instalacja.
             Do wyboru mamy trzy rodzaje kontroli eksportu:
Typ 1, zero eksportu:                                                                                                                                                                                                                          ograniczenie eksportu energii do zera, by zapobiec
odprowadzaniu wytwarzanej energii do sieci energetycznej.
Typ 2: limit eksportu:                                                                                                                                                                                                             ograniczenie eksportu energii do pewnej wartości.
Typ 3: monitoring produkcji i poboru:                                                                                                                                                                                          włączenie pomiaru wytwarzanej energii FW na
wysokim poziomie dokładności.
            Licznik montuje się po stronie odbiorów albo po stronie sieci energetycznej, do mierzenia poboru lub eksportu energii. Po włączeniu sterowania eksportem, DTU-Pro reguluje wytwarzanie energii FW, by eksport energii nie przekraczał limitu podanego przez użytkownika.
Jeśli użytkownik pragnie tylko wiedzieć, jaka jest dokładna produkcja energii FW, to wystarczy zamontować licznik po stronie instalacji słonecznej a wtedy DTU-Pro będzie gromadzić dane z tego licznika i użytkownik otrzyma dane o wytwarzanej energii na platformie monitoringu. Jeśli w małej instalacji FW jest tylko jeden DTU. Port RS485 licznika łączy się bezpośrednio z portem RS485 DTU-Pro, przy pomocy dwużyłowej skrętki.
Jeśli w instalacji występuje więcej niż jeden DTU, port RS485 licznika łączy się bezpośrednio z portem RS485 DTU-Pro na przemian
Jeśli na jednym systemie jest zainstalowany tylko jeden DTU, kiedy długość kabla RS485 przekracza 200m, to sugeruje się użycie zworki na dwóch pierwszych portach od portu RS485 DTU.
jeśli na jednym systemie zainstalowano wiele DTU, to połącz te DTU jeden po drugim (jak na poniższym schemacie). Sugeruje się zworkę dla dwóch
ostatnich portów RS485 z ostatniego DTU, jeśli odległość między mikroinwerterem a ostatnim DTU przekracza 200 metrów.
Licznik możemy zainstalować w miejscach: A, B i C
  • Miejsce A – daje nam informację ile energii zużywamy na bieżąco
  • Miejsce B – daje nam informację ile energii wysyłamy do sieci
  • Miejsce C – daje nam informację ile energii produkujemy, tą sama informacje daje nam już samo DTU
No dobra podłączamy, tyle tylko że mamy tu kilka sposobów. Możemy podłączyć licznik bezpośrednio według schematów poniżej lub za pomocą przekładników.
Zobacz następujący schemat rożnego instalowania CT:
  • Pozycja A: Licznik zamontowany po stronie FW, strzałka CT wskazuje na sieć energetyczną.
  • Pozycja B: Licznik zamontowany po stronie sieci energetycznej, strzałka CT wskazuje na sieć energetyczną.
  • Pozycja C: Licznik zamontowany po stronie odbiorów, strzałka CT wskazuje na odbiory.
Teraz odkładamy narzędzia i do komputera. Utwórz nową elektrownię na platformie monitoringu.
 Zaznacz pole przy Włącz zarządzanie eksportem.
Wybieramy typ sieci
Wybierz lokalizację licznika, który został zamontowany i wpisz ID licznika. Wpisz także prąd znamionowy przekładnika prądu (CT), o ile jest wymagany.
Włącz funkcję Limit eksportu energii by włączyć sterowanie ograniczeniem eksportu, wpisz wartość limitu i kliknij Zakończ by zakończyć tworzenie elektrowni. I w ten oto sposób mamy podłączony pod licznik do naszej elektrowni.

Dodaj komentarz

SHOPPING CART

close
SilesiaPV